Nền tảng cờ bạc số 1 Việt Nam - 888casino

Giỏ hàng

Danh mục chứng nhận

WRAP ID: 12475
Ngày hiệu lực: 29/11/2023 - 20/11/2024

 

 

SMETA ID: ZC406366275
Ngày hiệu lực: 20/12/2023 - 19/12/2024

 

 

FAMA ID: FAC-033631
Ngày hiệu lực: 24/01/2024 - 23/01/2025

 

 

 

Số Giấy chứng nhận ISO 9001: 2002/17755.6
Ngày hiệu lực: 21/03/2023 - 20/03/2026

 

 

Higg ID: 159270
Ngày hiệu lực: 30/4/2023 - 30/4/2024

 

 

Chứng nhận nhà máy xanh

Ngày hiệu lực: 31/08/2020 - 30/08/2025